wpa1d6b5e0.png
wp041ce5e2.png wp94f9331f.png wp1894f61b.png wpb49e4326.png

BoekMeester © 2009/2020. Alle rechten voorbehouden.

wp06141f52.png Mail: info@boekmeester.nl

Ontworpen door/voor BoekMeester.

wpe912e197.png wp26806427.png wp53314443.png Laatste update 9 oktober 2020
Aangepast zoeken

Alleen deze site

wp1894f61b.png wp1894f61b.png wp5e43aaed.png wp517669ab.png


BoekMeester (extra handelsnaam van Alkema Adviseurs (FFP en RB lid)) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren e.d.), welke weer werkzaam zijn voor ondernemers in het micro- en kleinbedrijf en dan vooral ingestoken vanuit de fiscale en juridische hoek.

Sinds enige tijd hebben we daar expliciet het ondersteunen van de ondernemer in persoon aan toegevoegd. We doen aan coaching op het emotionele gebied, vooral ingegeven vanuit het NLP gedachtengoed.

Een belangrijke tak is en blijft de belastingaangiftepraktijk voor particulieren (fiscale aangiften) en het uitvoeren van uitgebreide financiële planningen met jaarlijkse herijking.


BoekMeester is in 2009 gestart met het ondersteunen van administratiekantoren om te voldoen aan de eisen voor toepassing in hun organisatie van Horizontaal Toezicht (HT) voor de fiscale aangiften. Waar nodig gebeurt dat nog steeds, maar de werkzaamheden zijn zoals geschreven verbreed.


Kort samengevat doen we (Irma Alkema FFP en Tiede Boersma RB) voor:


Particulieren:

- belastingaangiften inkomstenbelasting, maar ook erf- en schenkbelasting, toeslagen etc.;

- estate planning (financiele planning);


Ondernemingen:

- korte projecten op fiscaal en juridisch gebied (via de “boekhouder”);

- hulp aan administratiekantoren aangaande bijvoorbeeld HT vraagstukken;

- coaching van de ondernemer;

- financiële planning.


,  


.


wpe29b8724.png Welkom op de website van BoekMeester