wpa1d6b5e0.png
wp041ce5e2.png wp94f9331f.png wp1894f61b.png wpb49e4326.png

BoekMeester © 2009/2020. Alle rechten voorbehouden.

wp06141f52.png Mail: info@boekmeester.nl

Ontworpen door/voor BoekMeester.

wpe912e197.png wp26806427.png wp517669ab.png

Een werkschema voor het samenstellen van de jaarrekening


is gemakkelijk en u gebruikte waarschijnlijk al lang iets, want helemaal zonder een bepaalde checklist een jaarrekening maken is vragen om moeilijkheden. Ons werkschema is voor het samenstellen van de jaarrekening, maar u krijgt aanvullend automatisch ook een sjabloon voor registratie bij het boekhouden en apart salarisadministratie (met WKR) gedurende het jaar. We vinden daarbij van belang dat opvallende en afwijkende zaken gewoon even kunnen worden gemeld - vastleggen dus weer. Uiteraard worden ook data en gebruikers geregistreerd.


Bij het samenstellen van de jaarrekening vooronderstellen we wel een zekere kennis. Als u nog nooit een jaarrekening heeft gemaakt en ook niet een opleiding in deze richting heeft gehad, dan zal het werkschema u waarschijnlijk niet voldoende richting geven en is hulp noodzakelijk. Maar ook met kennis zou het nog wel eens wat moeilijk kunnen zijn. Dan kan een cursus bij ons een oplossing zijn. Daar gaan we hier nog even niet vanuit.  Wij werken met een gestandaardiseerde volgorde bij het samenstellen die bijvoorbeeld afwijkt van hetgeen de NOAB standaard adviseert. Wij doen dat omdat onze volgorde sneller werkt in het bijzonder bij de kleinere ondernemingen. Onze volgorde is:


A. Beginbalans (aansluiting jaarrapport beginbalans controleren met kolommenbalans v.j.);

B. Eindsaldi vorderingen schulden (controle van alle kas/bank/leningen);

C. Tussenrekeningen (vraagposten, kruisposten en bijvoorbeeld ook RC verhoudingen);

D. posten vorig jaar op afloop controleren;

E. Debiteuren;

F. Crediteuren;

G. Overlopende posten (vaststellen maar ook investeringsverplichtingen ed.);

H. Kosten en opbrengsten (integriteitcontroles);

I. Voorraden en OHW;

J. Voorzieningen en reserves;

K. Loonadministratie;

L. eigen vermogen of kapitaal;

M. Vaste activa;

N. nalopen BTW en overige balansposten;

O. waarderingen commercieel fiscaal willekeurig herwaardering;

P. Belasting en privé situatie;

Q. Overige (financiële grondslagen, kengetallen, grafieken, doelstelling e.d.).


Deze volgorde heeft tot gevolg dat bij het samenstellen er zo weinig mogelijk moet worden teruggrepen naar een vorig onderdeel wat al was afgesloten en daarmee wordt dubbel, driedubbel etc. werk voorkomen. U zit er overigens niet aan vast en kunt gewoon een andere volgorde toepassen.

wpe29b8724.png Het samenstellen van de jaarrekening Hier kunt u klikken voor een voorbeeld van een deels ingevuld  BM werkschema Direct bestellen? Klik hier Hier kunt u klikken voor een voorbeeld van een deels ingevuld  BM Administratie