wpa1d6b5e0.png
wpe912e197.png wp041ce5e2.png wp94f9331f.png wp1894f61b.png wpb49e4326.png

BoekMeester © 2009/2018. Alle rechten voorbehouden.

wp06141f52.png Mail: info@boekmeester.nl

Ontworpen door/voor BoekMeester.

wp26806427.png van boekhouder naar wp53314443.png wp517669ab.png


“Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest”.


Eind november 2014 kreeg ik dit versje als reactie op een ingelaste presentatie van mij over de potentiële gevaren op formeelrechtelijk gebied bij Horizontaal Toezicht (hierna HT). Deze reactie kwam van een erkend fiscaal recht deskundige, werkzaam bij de Belastingdienst en tevens relatiebeheerder voor HT in de regio Utrecht. In de historie is dit versje ook gebruikt door toenmalig minister-president De Geer in 1939 over een dreigende invasie van Duitsland en achteraf weten we wel dat het daar volkomen onterecht is benoemd. Maar zowel het versje als mijn antwoord zijn dooddoeners uiteraard. Ik had enige dagen voor de interruptie over het onderwerp gepubliceerd via een blog. Ik was de blog begonnen vanwege het onlangs gepubliceerde proefschrift, waarmee mr. dr. Margot Oenema in 2014 is gepromoveerd, met als titel ‘De formeelrechtelijke aspecten van HT in belastingzaken’. Dit proefschrift komt met conclusies die enige terughoudendheid van de fiscaal dienstverlener bij het aangaan van een HT convenant rechtvaardigen om het zachtjes te formuleren. Doe je eenmaal mee, dan zijn de ervaringen goed: we zijn vooral heel voorzichtig naar elkaar.


Vertrouwen.

Bij HT draait het in belangrijke mate om wederzijds vertrouwen. Dat lijkt nog steeds iets bijzonders, maar het gehele bedrijfsleven is vergeven van vertrouwen. Sterker, zonder vertrouwen kan er niet eens een economie zijn en nog breder ook geen samenleving, alle regels ten spijt. Alles draait nu eenmaal om normen en waarden die tot gewoonten zijn verworden en die lang niet allemaal in wetten en regels zijn vervat. Dat we toch zoveel regels en wetten hebben komt elke keer weer omdat iemand het vertrouwen in de gewoonten beschaamd. Zo kennen we de invoering van de 4e tranche AWB (2009) en intussen artikel 67o AWR (2014), welke er zijn gekomen omdat het vertrouwen in de adviseur wankelt. Toen HT startte waren deze regels er nog niet….


Wet en Regelgeving.

Bij vertrouwen horen zoals hierboven al aangegeven geen regels en daarom heeft HT geen wettelijke basis. Een bewuste keuze. HT vinden we uitsluitend terug in de uitvoering. Het behoort tot de toezichtsbevoegdheden van de inspecteur op grond van de AWR. Er worden convenanten gesloten met belastingplichtigen (GO) en MKB via Fiscaal Dienstverleners, maar al deze convenanten verplichten wettelijk gezien de Belastingdienst (overheid) tot niets. De Belastingdienst zal bij HT op grond van het gesloten convenant uitgaan van het eerder aangehaalde vertrouwen. Daarnaast zal de Belastingdienst wat meer direct overleg voeren en snelheid betrachten bij beantwoording van vragen en aanslagen. Het zijn echter allemaal omschrijvingen die niet nader zijn ingevuld en derhalve niet afdwingbaar zijn. In de praktijk zien we geen grote verschillen en behoort een snelle afhandeling al niet standaard te zijn? De Belastingdienst heeft in de uitvoeringsfase enige eigen beslisruimte en maakt daar bij HT gebruik van. We hebben het dan bijvoorbeeld over de diverse Leidraden en de Controle Aanpak Belastingdienst (CAB). Volgens Oenema  zou een stelsel van kwaliteitsborging bij de fiscaal dienstverlener een prima en zelfs noodzakelijke aanvulling hierop moeten zijn. De belastingplichtige en fiscaal dienstverlener zijn op grond van het convenant verplicht voor de aangifte volstrekte openheid van zaken te geven bij elke potentieel fiscaal discussiepunt. Deze verplichting tot vooroverleg is logisch maar ook een bijzonder heikel punt.


Voor het vervolg dient u het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), zoals dit wordt uitgegeven door SDU te raadplegen. U kunt hier klikken.Tiede Boersma, februari 2015


wpe29b8724.png HT formeel bekeken Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden.. Hiermee krijgt u een pdf bestand van deze pagina wat gemakkelijker en netter print. Delen via e-mail Delen via Facebook delen via twitter delen via LinkedIn