wpa1d6b5e0.png
wp041ce5e2.png wp94f9331f.png wp1894f61b.png wpb49e4326.png

BoekMeester © 2009/2020. Alle rechten voorbehouden.

wp06141f52.png Mail: info@boekmeester.nl

Ontworpen door/voor BoekMeester.

wpe912e197.png wp26806427.png

  introduceert  in 2009 oplossingen voor HTO

wp517669ab.png

Al in 2005 kwam het besef dat stilstand achteruitgang is en dat er met name voor de kleinere administratiekantoren geen echt eenvoudig toegankelijke programmatuur was om een kwaliteitsverbetering -gepaard met arbeidsbesparing- te realiseren. Daarom heeft Tiede Boersma, toen mede vennoot van Boersma Adviseurs, onder en met PerfectView programmatuur, een eigen CRM systeem ontwikkeld met koppelingen naar e-mail, (telefoon)gesprekken, bank, fiscus, persoonlijke situatie, planning, uren, personeel etc.

Steeds verder werd dit systeem uitgebreid en al weer in 2006 werden via dit systeem ook de werkprocessen rondom boekhouden, kwartaal rapportage, jaarrekening en fiscale aangiften geautomatiseerd. Dit noemen we ons werkschema.


Dit eigen systeem bleek -zelfs beter dan verwacht - goed te passen in de werkprocessen zoals afgesproken binnen Horizontaal Toezicht. Natuurlijk de werkvolgorde bij met name het samenstellen van de jaarrekening wijkt af, maar we zijn van mening dat onze werkwijze -bij kleine ondernemingen- beter is: Sneller, logischer en minder (dubbel). Het is geen nieuwe manier van werken overigens. Wij hebben de volgorde -in al weer een heel grijs verleden- overgenomen van een collega. Wel moest er nu wat aangepast worden. Er werden een aantal zaken in de werkprocessen genoemd die wij er niet in hadden. Maar ook bleek dat we op onderdelen zelfs meer controleerden dan de checklisten, welke NOAB als basis hanteert voor het convenant met de Belastingdienst.  Omdat we uitvoering en controle van met name de fiscale aangiften en het samenstellen van jaarrekeningen gescheiden hebben, ontstond de behoefte om de controle deels buiten PerfectView te houden en hebben we in 2007 een eigen controleblad onder EXCEL ontwikkeld.


Dit rekenblad onder EXCEL, wat we nu BM controleblad noemen, hebben we in 2009 gereed gemaakt voor gebruik bij collegae en toen hebben we ook besloten om het werkschema voor het boekhouden en samenstellen van de jaarrekening, wat we in ons CRM systeem hebben geïntegreerd, ook beschikbaar te stellen onder EXCEL, tezamen met het controleblad.


Door gebruik van deze rekenbladen EN enige aanpassingen in de organisatie, kunnen andere kantoren redelijk snel een kwaliteitsverbetering doorvoeren en voldoen aan de eisen van Horizontaal Toezicht  naar oplossingen>>