wpa1d6b5e0.png
wp041ce5e2.png wp94f9331f.png wp1894f61b.png wpb49e4326.png

BoekMeester © 2009/2020. Alle rechten voorbehouden.

wp06141f52.png Mail: info@boekmeester.nl

Ontworpen door/voor BoekMeester.

wpe912e197.png wp26806427.png wp517669ab.png

Werkprogramma’s bieden op zich geen kwaliteit!


Wij bieden oplossingen voor verhoging van de kwaliteit in uw organisatie, maar het zijn slechts praktische uitvoeringen en dan ook nog van vooral het laatste deel van het werk, de jaarrekening en de fiscale aangifte. Kwaliteit van werken begint echter bij uw eigen instelling. Werkprogramma’s zijn een hulpmiddel om een ander ook te overtuigen van uw kwaliteit. Uw kantoororganisatie moet in ieder geval zodanig zijn dat vastlegging van alle noodzakelijke informatie over de klant juist, volledig, uniform en tijdig plaatsvindt.


De eerste stap is het beoordelen van uw (nieuwe) klant. Op grond van de WWFT moet u al een aantal handelingen verrichten om meer dubieuze relaties buiten de deur te houden. Bij  Horizontaal Toezicht is gedrag en houding van de klant belangrijk en zelfs van doorslaggevend belang. Er moet immers tussen partijen sprake zijn van vertrouwen, begrip en transparantie. Als u het gevoel heeft dat het bij deze klant wel eens aan integriteit kon schorten is het zeker dat deze klant niet meedoet aan HT en zou ik het aannemen van deze klant ook zonder HT heroverwegen. U moet immers ook dan gaan samenwerken en elk HT- kantoor zal op enig moment al zijn klanten onder HT willen aanleveren vanwege de uniformiteit van handelen.

Is de klant wel geaccepteerd dan komt stap twee en die bestaat uit:


Vastleggen, vastleggen, vastleggen. U dient uw contacten met de klant, of dit nu via mail, telefoon, post, mondeling of noem maar op is, vastleggen. U vult geen aangifte in zonder genoteerde onderbouwing en u stuurt geen aangifte weg, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant en ook dit heeft u weer vastgelegd. We doen dit om diverse redenen (verzekering, wet, etc.), maar als u personeel heeft doet u het ook om het duidelijk te maken aan uw medewerkers. Niets irriteert een klant meer dan tweemaal hetzelfde vragen.  Bij HT doet u het -wellicht nog net iets beter- om naar de Belastingdienst te kunnen aantonen wat u doet en waarom u dat doet. Dit geldt ook voor de klant uiteraard.


In het aparte onderdeel dossiers melden we al dat het bij kleinere adviseurs natuurlijk geen probleem is om niet allemaal verschillende dossiers te hebben, maar er is toch minimaal een vast dossier (permanent) en een variabel dossier (jaardossier) noodzakelijk, waarin zaken worden vermeld (of dit nu fysiek of digitaal is).


NOAB leden (en dat geldt zeker ook voor SRA-leden en in mindere mate RB-leden) hebben de beschikking over diverse handboeken, zoals een kwaliteitshandboek, om hun werkzaamheden te standaardiseren en inzichtelijk te maken voor hun medewerkers en derden. Horizontaal Toezicht is daar eigenlijk een vervolg op.

wpe29b8724.png De zwakste schakel wp517669ab.png

Meer informatie


NOAB leden hebben de beschikking over de processen en werkwijze bij het convenant NOAB en Belastingdienst. Dit is voor leden gewoon te downloaden op de site van NOAB bij downloads voor leden. In 2013/4 is dit vervangen door het meer algemeen toe te passen NOAB KwaliteitsSysteem (NKS).  


RB leden hebben de beschikking over het RB Kwaliteitshandboek met modellen wat eveneens op het ledendeel toegankelijk is. Deze is ook algemeen toepasbaar.


Beide handboeken gaan overigens uit van een zekere basiskennis.

wpe29b8724.png