wpa1d6b5e0.png
wp041ce5e2.png wp94f9331f.png wp1894f61b.png wpb49e4326.png

BoekMeester © 2009/2020. Alle rechten voorbehouden.

wp06141f52.png Mail: info@boekmeester.nl

Ontworpen door/voor BoekMeester.

wpe912e197.png wp26806427.png wp517669ab.png

Samenstellen is één, controle is twee!


Hoe goed je het ook doet: Zelf samenstellen en controleren is vrijwel onmogelijk. Het beste is dan ook dat er minimaal twee verschillende personen de werkzaamheden uitvoeren, maar bent u alleen tja, dan doet u ook de controle. Vroeger ging ik dan nog wel eens een samengestelde lijst in de omgekeerde volgorde langs, want de mens maakt fouten nu eenmaal vaak op dezelfde plek en wijziging van routine wil dan nog wel eens helpen. Dit principe hebben we ook los gelaten op het BM controleverslag. Het BM controleverslag is eerder aanvullend dan controlerend ten opzichte van het BM werkschema, zodat u ook bij zelfcontrole in ieder geval geen dubbel werk gaat doen. Ten minste zo voelt het, want een aantal vragen zijn wel degelijk controlerend op het eerder gevolgde werkschema.


Het BM controleverslag is evenals het BM werkschema, gemakkelijk in het gebruik omdat het een EXCEL werkblad is. Door een aantal voorvragen wordt ook hier het aantal in te vullen vragen/vakken direct al minder en door ingebouwde controlemogelijkheden kan snel worden geconstateerd wat nog niet is gedaan (we gebruiken hiervoor vakken met verschillende kleuren) en er resteert een duidelijk rapport per relatie per jaar, wat zeer gemakkelijk leesbaar is en ook zijn diensten kan bewijzen bij het Metatoezicht (dossier review).


Het BM controleblad bestaat uit een algemeen deel wat dan weer bestaat uit de basisgegevens van de onderneming, het belang wat de onderneming vertegenwoordigd (hoogte omzet, kapitaal ed.) met individueel aanpasbare materialiteitstabel en fouttolerantie (sinds 2013), vaktechnische zaken en waar de opdracht bij deze onderneming uit bestond.  De daadwerkelijke controle zit in het tweede gedeelte, waar we globaal de volgorde van het BM werkschema volgen. Het controleblad eindigt met de eindconclusie, opmerkingen en afspraken. Dit laatste onderdeel is vrij in te vullen.


Kenmerkend is wel aan het BM controleverslag dat het ook zonder BM werkschema is te gebruiken. Ideaal is natuurlijk de combinatie, maar nodig is het niet. Beide sjablonen zijn apart te gebruiken en het BM controleverslag kan gewoon naast willekeurig welk programma gebruikt worden en geeft u door de toegepaste opmaak ook direct een beeld van de onderneming.

wpe29b8724.png Klopt het wel? Hier kunt u klikken voor een voorbeeld van een ingevuld  BM controleverslag Direct bestellen? Klik hier Het BM ControleVerslag is  prima toepasbaar als  stand alone  Dossier Review  om de aangifte te  controleren ongeacht  het toegepaste programma  en werkschema.